ข้อสงสัยที่พบบ่อยเกี่ยวกับประกันรถยนต์ชั้น 1

ประกันรถยนต์ชั้น 1 หากว่าไม่มีเคลม เบี้ยประกันภัยจะลดน้อยลงทุก ๆ ปีหรือไม่

– โดยทั่ว ๆ ไปแล้วจะลดน้อยลงทุกปี ในเหตุที่คือประกันรถยนต์ชั้น 1 รูปแบบปกติ แต่ทว่าจะมีประกันรถยนต์ชั้น 1 ในบางกลุ่มที่ผู้บริโภคหลาย ๆ ท่านอาจเคยประสบพบเจอมาแล้วว่าเพราะอะไรเบี้ยปีต่ออายุถึงไม่ลดน้อยลงถึงแม้ว่ารอบปีที่ผ่านมาไม่มีเคลมใด ๆ

ประกันรถยนต์ชั้น 1 ทำประกันภัยได้สูงสุดไม่เลยกี่ปี

– ทำกันได้สูงสุดไม่มากเกิน 15 ปี ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดที่แต่ละบริษัทประกันเป็นผู้กำหนด

ประกันรถยนต์ชั้น 1 สามารถคุ้มกันได้ทันที หลังจากที่ตกลงทำประกันภัยเลยหรือไม่อย่างไร

– ประกันรถยนต์ชั้น 1 อาจจะมีผลได้ทันทีทันใดตามที่ได้ทำความตกลงกันตามวันคุ้มกัน แต่ว่าจะมีข้อกำหนดคือจะคุ้มกันได้โดยทันที ในเหตุที่มีการเคลมสดเท่านั้น ซึ่งก็คือรักษาอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในที่เกิดเรื่องจริง ๆ ซึ่งอาจจะทดลองบาดแผลความเสื่อมเสียที่เกิดขึ้นในระยะนั้นเท่านั้น คุ้มครองทั้งสองกรณีพร้อมทั้งสินทรัพย์ของเรา แต่จะยังไม่คุ้มครองกรณีรถหาย อัคคีภัย และกรณีเคลมแห้งจนกระทั่งจะได้มีการตรวจสอบอาการรถเป็นที่พร้อมแล้วเท่านั้น

ประกันรถยนต์ชั้น 1 อาจจะเลือกทุนประกันภัยได้ตามที่เราปรารถนาได้หรือไม่ อย่างไร

– ประกันรถยนต์ชั้น 1 สามารถเลือกคัดทุนประกันภัยได้แต่ทว่าจำเป็นจะต้องไม่ต่ำเกินกว่าหรือสูงเกินกว่าราคาท้องตลาดของรถรุ่นนั้น ๆ โดยหลักแล้วคำนวนโดยใช้หลัก 80% ของราคารถยนต์ในระยะปัจจุบันมากกว่าน้อยกว่าได้นิดหน่อย เพราะการทดแทนค่าสินไหมชดเชยของบริษัทประกันภัยนั้น จะให้เงินสินไหมให้ตามจริง ความเสื่อมเสียจริงที่ปรากฏตามจุดประสงค์ของการประกันภัยซึ่งคือการเยียวยาให้ผู้เสียหายได้รับความเสียหายเล็กน้อยที่สุด ไม่ได้เน้นเรื่องการหาผลประโยชน์จากการทำประกันภัยรถยนต์ เราจึงควรจะเลือกทุนตามความสมกับราคารถยนต์ของเราจริง ๆ